Skip to main content

We hebben voor het verduurzamen van woningen op dit moment veel aandacht voor de wijkaanpak. Logisch, want voor gasloos wonen zijn collectieve voorzieningen nodig. De interesse voor de individuele aanpak schuift hierdoor helaas naar de achtergrond.

 

In een recent afscheidsinterview in het NRC breekt Peter Vermaat, CEO van Enexis Groep, een lans voor meer aandacht voor individuele woningverduurzaming. Volgens Vermaat is er in de energietransitie bij overheden veel aandacht voor wijkgerichte aanpakken terwijl we ook individueel veel vooruitgang kunnen boeken. Kijk maar naar de 1 miljoen huizen met zonnepanelen. ”Van die particuliere daadkracht zou best wat meer geprofiteerd kunnen worden,” zegt hij.

 

Individuele aanpak is een motor voor verandering

Zijn verhaal sluit aan bij het rapport ‘Een Laagdrempelige Energietransitie’ dat eerder dit jaar door Energie Nederland is uitgebracht. Hier is het devies dat we ons moeten richten op rendabele, betrouwbare oplossingen, ruimte voor individueel initiatief en keuzevrijheid in het individuele overstapmoment.

 

Ook Ekiep ziet de individuele aanpak als een motor voor verandering:

  1. Collectieve trajecten voor gasloze wijken zijn tijdrovend. Mensen raken lamgeslagen als het te lang duurt. Geef de individuele woningverduurzaming daarom nu ruim baan en bedenk dat deze trajecten (met data, betrokken inwoners en tijdige investeringen in energiebesparing) later de collectieve aanpak versterken.
  2. Woningeigenaren zijn lastig te vangen in een collectieve aanpak. Woningen in een wijk verschillen in type en (duurzame) staat. Maar belangrijker nog: de bewoners verschillen. Normen en waarden, levensfase en het moment van verhuizen/verbouwen hebben veel invloed op de keuzes die mensen maken. En vergeet niet dat sommige mensen graag aanhaken bij activiteiten in/met hun buurt, maar grote groepen mensen ook niet.
  3. Mensen moeten het gevoel houden van autonomie. Zodra het lijkt dat de overheid ze iets oplegt, gaan de hakken vaak in het zand. Liever krijgen Nederlanders de ruimte en af en toe een duwtje in de rug om vooruit te komen.

 

Zet daarom als gemeente of regio nu ook stevig in op individuele woningverduurzaming. Onderzoek hoe deze trajecten de wijkaanpak voor collectieve voorzieningen kunnen versterken. Hou oog voor diversiteit, niet alleen in woningen, maar zeker ook in behoeften en drempels van inwoners.